О нама

КАЦЕФ

Каријерни и алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци (КАЦЕФ), као подорганизациона јединица Економског факултета, настао је током 2017. године Одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци као насљедник Алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци. Каријерни и алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је основан захваљујући сарадњи Америчке амбасаде и Економског факултета Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта „A Step Forward to Youth Employability“ чије активности су реализоване током 2017/2018. академске године.

Каријерни и алумни центар је основан као вид подршке студентима током похађања студија Економског факултета Универзитета у Бањој Луци у стицању и обогаћивању знања, вјештина и способности које су нужан услов за успјешно дјеловање унутар привредне заједнице. Центар омогућава успостављање одрживих и континуираних односа између академске и привредне заједнице те омогућава остваривање обостране користи која се огледа у додатном оспособљавању и усавршавању знања студената, истраживача и наставног особља, пружању прилика за стицање радног искуства и брзом и једноставном проналаску изузетно квалитетне радне снаге од стране актера привредне заједнице.

Чланови Каријерног и алумни центра могу бити сви студенти завршне године као и свршени студенти I, II и III циклуса студија Економског факултета Универзитета у Бањој луци. Сврха оснивања Каријерног и алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је унапређење квалитета наставно-научног процеса, омогућавање размјене искустава између академске заједнице и привреде, афирмисање научних радника и младих истраживача, промовисање значаја организовања тренинга, обука и праксе за студенте Економског факултета Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са актерима привредне заједнице, реализовање друштвено корисних активности и пројеката у функцији запошљавања и самозапошљавања и сл.

Визија

Стварањем стимулативног окружења и проактивним приступом у рјешавању проблема са којима се суочавају студенти након завршетка студија, као и актери привредне заједнице, Каријерни и алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци постаје мјесто у ком се знање размјењује и континуирано надограђује.

Мисија

Мисија Каријерног и алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је да успостави и његује сарадњу између академске и привредне заједнице. Уз стручно и мотивисано академско особље центар намјерава спроводити активности усмјерене ка подизању квалитета знања и вјештина и олакшавању укључивања свршених студената студија Економомског факултета у привредну зајединцу.

Циљеви

Основни циљеви постојања и рада Каријерног и алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци су:

 • успостављање и одржавање трајне везе између Економског факултета у Бањој Луци и његових студената након завршетка студија;
 • позивање свих бивших студената Економског факултета у Бањој Луци помоћу web платформе Каријерног и алумни центра Економског факултета у Бањој Луци како би се омогућила њихова међусобна сарадња;
 • креирање базе дипломираних студената, магистара и доктора наука Економског факултета универзитета у Бањој Луци;
 • креирање базе заинтересованих послодаваца за пружање могућности обављања студенске праксе као и могућности запошљавања након завршетка студија Економског факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • развијање сарадње Економског факултета са предузећима и институцијама у којима су ангажовани бивши студенти;
 • мотивација и унапређење чланова Каријерног и алумни центра Економског факултета у Бањој Луци у погледу подстицања стручних и научно-истраживачких активности;
 • учешће у међународној научној и стручној размјени и успостављање сарадње са сличним асоцијацијама из региона и шире;
 • афирмација мјеста и улоге економске струке у развоју друштва;
 • оцјена квалитета наставног процеса и програма усавршавња знања на основу спроведене анкете урађене од стране бивших студената;
 • давање сугестија за унапређење наставног плана и програма Економског факултета, на бази повратне информације пословаваца током студентске праксе, те информација запослених свршених студената;
 • Развој специфичних спосбности, знања и вјештина студената Економског факултета Универзитета у Бањој Луци раду успјешног позиционирања на тржишту радне снаге и изградње каријере;
 • Подстицање иновативности, проактивности и предузетног дјеловања студената.

Активности

 • омогућавање свим стдуентима завршних година студија Економског факултет и дипломираним студентима, магистрима и докторима економскух наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци on-line регистрацију (путем израђеног web портала), брз и ефикасан приступ информацијама и успостављање међусобних контаката;
 • организацију округлих столова, семинара и конференција које ће третирати актуелна економска и друштвена питања;
 • организовање програма обуке и тренинга за чланове Каријерног и алумни центра;
 • организовање сусрета чланова Каријерног и алумни центра са студентима, како би им пренијели своје практично знање и искуство;
 • организовање сусрета чланова Кариједног и алумни центра (нпр. годишње прославе и обиљежавање важних датума за Каријерни и алумни центар и Економски факултет у Бањој Луци и сл.);
 • сарадњу са другим сличним асоцијацијама и другим организацијама везаним за економску струку у земљи и шире;
 • организација стручног усавршавања чланова Каријеног и алумни центра уиностранству;
 • обезбјеђење посебних привилегија у погледу приступа библиотеци, могућности претраживања база података (научних и истраживачких информација), online каталога, библиографије итд.

Чланство у Каријерном и алумни центру, права и обавезе

Редовним чланом Каријерног и аллумни центра Економског факултета могу постати студенти завршних година студија, послодавци, као и сви они који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Редовним чланом може се постати добровољно регистарцијом online помоћу web платформе, чиме се прихватају циљеви, права и обавезе утврђени посебним актом Каријерног и алумни центра.

Почасним чланом може постати физичко лице које је својим радом и залагањем посебно допринијело развоју и угледу Каријерног и алумни центра Економског факултета у Бањој Луци, што ће се регулисати посебним актом.

Члан Каријерног и алумни центра Економског факултета Универзитета у Бањој Луци има право:

 • давати приједлоге и мишљења о раду Алумни центра Економског факултета;
 • покретати иницијативе за рад Каријерног и алумни центра Економског факултета;
 • бити обавијештен о раду Каријерног и алумни центра Економског факултета;
 • предлагати нове, почасне чланове Каријерног и алумни центра Економског факултета.

Члан Каријерног и алумни центра Економског факултета, Универзитета у Бањој Луци дужан је:

 • остваривати циљеве и задатке Каријерног и алумни центра Економског факултета;
 • спроводити одлуке и закључке Каријерног и алумни центра Економског факултета;
 • промовисати рад Каријерног и алумни центра Економског факултета.

Каријерни и алумни центар Економског факултета Универзитета у Бањој Луци може давати признања и похвале својим члановима, појединцима и правним лицима за посебан допринос у раду Каријерног и алумни центра, што ће се регулисати посебним актом.

Особље

Николина Бошњак
Др Николина Бошњак

Др Николина Бошњак је тренутно запослена као наставник у звању доцента на Катедри за квантитативне анализе и информатику Економског факултета, Универзитета у Бањој Луци. Докторску и магистарску тезу је бранила на Сапиенца универзитету у Риму, гдје је била ангажована као истраживач. Поред тога, руковидилац је пројекта „A Step Forward to Youth Employability“ и члан организационог одбора Међународне REDETE конференције. Течно говори енглески и италијански језик.

Погледај ЦВ
Matea Zlatkovic
Матеа Златковић

Матеа Златковић, докторанд, запослена је као виши асистент на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци у области теоријске економије. Мастер студиј завршила је на Економском факултету у Бањој Луци а докторску дисертацију ради на Економском факултету у Београду. Има богато искуство у научно-истраживачком раду и учествовала је у више домаћих и међународних пројеката.

Погледај ЦВ
Синиша Ракита
Мр Синиша Ракита

Мр Синиша Ракита је тренутно запослен као шеф студентске службе Економског факултета, Универзитета у Бањој Луци. Магистарску тезу је бранио на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. Поред тога је секретар редакционог одбора научног часописа Acta Economica. Течно говори енглески језик.

Погледај ЦВ

Руководилац Каријерног и алумни центра

Каријерним и алумни центром руководи руководилац центра, којег именује Наставно-научно вијећe Факултета из реда наставника или сарадника Економског факултета на приједлог декана Факултета, на период од четири године.

Руководилац Каријерног и алумни центра је проф. др Миленко Крајишник.

Руководилац пројекта „A Step Forward to Youth Employability“ који тренутно имплементира Каријерни и алумни центaр је доц. др Николина Бошњак.